Onze rol beperkt zich niet tot het u simpelweg leveren van uitrusting en software. Tijdens de hele duur van de garantietermijn of het ondersteuningscontract vervullen wij ook de rol van interface tussen u en onze leveranciers. En als een kwestie de grenzen van onze interne competenties overschrijdt, dan dragen we de zaak over naar een hoger niveau en verzekeren we de opvolging voor een oplossing binnen de kortst mogelijke termijn.

Uw defecte hardware wordt ook gediagnosticeerd in ons technisch labo, voordat deze vervangen of gerepareerd wordt, hetzij door onze eigen diensten, hetzij door de infrastructuren van onze partners.

Voor de producten die we verdelen, beschikken we ten slotte in het merendeel van de gevallen over gebruiksklare eenheden, zodat we u meteen kunnen voorthelpen, mocht uw hardware geïmmobiliseerd blijven gedurende een termijn die de normale reparatieduur overschrijdt of bij noodsituaties.

à voir aussi...