Services

Ontwerp, engineering
en implementatie

Ons team van ingenieurs ontwerpt de kant-en-klare oplossing die het meest is afgestemd op uw project. Daarbij is het onze filosofie om nauw samen te werken met uw medewerkers tijdens de implementatie, kwestie van zoveel mogelijk kennis te kunnen overdragen. Dat kan de communicatie en de samenwerking achteraf, tijdens de verdere langetermijnbegeleiding, alleen maar bevorderen.

Adviesverlening en
technologisch toezicht

Onze commerciële en technische teams werken nauw samen om qua kennis bij te blijven met de meest recente ontwikkelingen, zodat wij u altijd optimaal kunnen adviseren over de beste beschikbare oplossingen op de markt.

Verkoop en
distributie

Périactes verdeelt de meeste referentiemerken op het vlak van audiovisuele en broadcastapparatuur en dat ofwel direct, ofwel indirect.
Met tientallen fabrikanten en softwarebedrijven die actief zijn in de domeinen waarin wij uitblinken, hebben we dan ook bevoorrechte contracten afgesloten. En in datzelfde kader spelen we eveneens de rol van verdeler voor andere wederverkopers of integratoren.

Opleiding en begeleiding

Voor alle producten die Périactes verdeelt, biedt ze interne of ter plaatse gegeven opleidingen aan.

De thema’s die daarbij aan bod komen, omvatten zowel de zuiver technische vaardigheden als de exploitatie en de technisch-creatieve aanpak. Onze troef is dat we een beroep doen op echte gebruikers om alle subtiliteiten over te brengen die zij tijdens hun professionele ervaring verwierven.
Verder staan onze technici altijd klaar om u advies te geven, telkens wanneer u zich met een probleem of een strategische vraag in het kader van uw productieproces geconfronteerd zou zien.

Onderhoud en technische ondersteuning

De Périactesoplossingen zijn altijd vergezeld van een onderhoudscontract dat u verzekert van de duurzaamheid van uw investering alsook van professionele hulp telkens u deze nodig hebt. Deze dienst kan jaarlijks onder diverse formules vernieuwd worden, met inbegrip van de ‘support pack’-optie die u recht geeft op een aantal technische ondersteuningseenheden tegen een voorkeursprijs.

Voor klanten die geografisch verder van ons verwijderd zijn, bieden we niet alleen meerdere tools voor een onderhoud van op afstand aan, maar ook contracten die door onze lokale partners worden uitgevoerd.

Reparaties en levering van reserveonderdelen

Onze rol beperkt zich niet tot het u simpelweg leveren van uitrusting en software. Tijdens de hele duur van de garantietermijn of het ondersteuningscontract vervullen wij ook de rol van interface tussen u en onze leveranciers.

En als een kwestie de grenzen van onze interne competenties overschrijdt, dan dragen we de zaak over naar een hoger niveau en verzekeren we de opvolging voor een oplossing binnen de kortst mogelijke termijn.

Uw defecte hardware wordt ook gediagnosticeerd in ons technisch labo, voordat deze vervangen of gerepareerd wordt, hetzij door onze eigen diensten, hetzij door de infrastructuren van onze partners.

Voor de producten die we verdelen, beschikken we ten slotte in het merendeel van de gevallen over gebruiksklare eenheden, zodat we u meteen kunnen voorthelpen, mocht uw hardware geïmmobiliseerd blijven gedurende een termijn die de normale reparatieduur overschrijdt of bij noodsituaties.

Copyright @ 2019 Periactes, All Rights Reserved